Saskia de Jong

Saskia de Jong

Functie:
Adviseur / blogger De Jong & Verder
Website:
dejongev.nl/

Over Saskia de Jong

Saskia ondersteunt innovatieve bedrijven en ondernemers in bouw en techniek die willen bouwen aan hun merk, hun identiteit en aan kennisdeling. Die de dialoog met doelgroepen willen opbouwen en een stem en gezicht in de markt willen hebben.

Energiebewust bouwen en wonen heeft haar bijzondere belangstelling. Klimaatverandering, energietransitie, maatschappelijk bewustzijn en duurzaam ondernemen zijn trending topics. Qua marketing kan menig ondernemer hulp bij gebruiken bij het opbouwen van een groen imago met dito duurzame inhoud.

Hoe je een grotere groep mensen informeert, inspireert en in beweging krijgt, is waarom Saskia begin 2015 de onafhankelijke consumentenblog Woontlekker is gestart. Want energiezuinigheid is belangrijk en er liggen veel kansen. Maar het gebrek aan kennis bij bewoners en het ontbreken van de juiste informatie is soms onthutsend.

De blog signaleert en analyseert, ontsluit in begrijpelijke taal en toont praktijkvoorbeelden. Woontlekker verbindt b2b met b2c.