HomeMates

HomeMates

Website:
www.homemates.nl/

Over HomeMates

HomeMates is een onafhankelijk kennisplatform dat de aandacht wil vestigen op de derde onderbelichte succesfactor van energievriendelijk renoveren (naast goede techniek en voldoende budget). Namelijk: werken vanuit een bewonersperspectief: samen willen, samen brengen, samenwerken. 

HomeMates publiceert positieve verhalen over duurzame renovatieprojecten. HomeMates is altijd op zoek naar nieuwe mooie verhalen. Heeft u meegewerkt aan of kent u een dergelijk project? Laat het weten!