Wordt de salderingsregeling afgeschaft in 2020?

18.01.2017 | Branchenieuws | 1114 keer bekeken
Wordt de salderingsregeling afgeschaft in 2020?

Er heerst al enige tijd onzekerheid over de salderingsregeling die zonnepanelen aantrekkelijk maakt voor huiseigenaren. Minister Kamp liet begin deze maand weten verandering en zelfs afschaffing van de regeling vanaf 2020 niet uit te sluiten, tot grote onvrede van de markt.

De salderingsregeling houdt in dat kleinverbruikers (doorgaans huiseigenaren) het overschot van de energie die ze hebben opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen kunnen terugleveren aan het net. De elektriciteit die aan het net wordt teruggeleverd, wordt per jaar in mindering gebracht op de elektriciteit die van het net wordt afgenomen.

Conclusies evaluatieonderzoek

Minister Kamp van Economische Zaken liet naar aanleiding van een motie van PvdA en GroenLinks een evaluatieonderzoek doen naar de salderingsregeling door PriceWaterhouseCoopers. Hij maakte zijn conclusies uit het onderzoek kenbaar in een brief aan de Tweede Kamer.

'Salderingsregeling neemt de prikkel weg om elektriciteitssysteem te ontlasten'
De minister concludeerde ook dat de salderingsregeling ‘de prikkel wegneemt voor kleinverbruikers om het eigen verbruik achter de meter te optimaliseren en daarmee het elektriciteitssysteem te ontlasten’. De markt wordt verstoord doordat de regeling geen rekening houdt met de werkelijke waarde van opgewekte elektriciteit. “Elke kWh opgewekte elektriciteit die een particulier niet direct zelf verbruikt, kan worden ingevoed op het elektriciteitsnet en op een willekeurig moment in dezelfde verbruiksperiode van 12 maanden weer van het elektriciteitsnet worden afgenomen tegen dezelfde prijs”, aldus Kamp. Dit zou de kleinverbruiker niet aanzetten om te investeren in een batterij of energiemanagementsysteem zodat hij zoveel mogelijk opgewekte energie ‘achter de meter’ gebruikt. Dat is voor de langetermijnstabiliteit wel van belang en remt (toepassing van) innovatieve ontwikkelingen die het energiesysteem efficiënter en betrouwbaarder kunnen maken en kunnen bijdragen aan duurzame initiatieven.

Kamp onderschrijft de aangenomen PvdA- en GroenLinks-motie om salderen tot 2023 aan te houden, maar sluit niet uit de regeling aan te passen of te vervangen in 2020. Reden hiervoor is wellicht de conclusie van PwC dat salderen tot op heden slechts in beperkte mate heeft bijgedragen aan de verduurzaming van de energiemix en daarmee aan de afname van de CO2-uitstoot in Nederland (0,5% in 2015).

Reactie van de markt

Aedes, branchevereniging van woningcorporaties, denkt dat salderen cruciaal is voor woningcorporaties om hun woningvoorraad te verduurzamen. De partij benadrukt dat de businesscase voor de Nul op de Meter-woningen volledig afhankelijk is van het voortbestaan van de saldering.

Aedes vindt daarnaast dat het onderzoek nog te veel focust op particuliere bewoners die geld hebben om te investeren: “Positieve effecten op de huursector en de mogelijkheden voor externe investeerders zijn hierin niet of nauwelijks meegenomen. Het onderzoek kijkt te veel naar de financiële kosten en opbrengsten van saldering. Maatschappelijke en sociale effecten van saldering zoals afname van energie-armoede en ontstaan van buurtinitiatieven komen niet terug in het evaluatierapport. Laatstgenoemde effecten zijn voor corporaties en gemeenten juist van grote waarde.”

De branchevereniging geeft toe dat de salderingsregeling ook beperkingen kent, en dat de huidige regeling te weinig zekerheid biedt voor de langere termijn. Door deze onzekerheid zouden minder corporaties en externe investeerders gebruik maken van de regeling dan particuliere bewoners.

De markt wil duidelijkheid
De markt vraagt meer zekerheid en duidelijkheid van de minister. Maarten Eeke van der Veen, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis, denkt dat de onduidelijkheid over de salderingsregeling slecht is voor de energietransitie. “Veel mensen stellen nu hun aankoopbeslissing uit. Dat is slecht voor de energietransitie. Wij zullen bij de minister blijven pleiten voor een goede regeling en snelle duidelijkheid.” Zonnepanelen zijn volgens hem mede dankzij de salderingsregeling erg populair bij huiseigenaren. “Hierdoor komt de energietransitie voor veel consumenten een stapje dichter bij huis”, aldus Van der Veen.  

RenovatieProfs

Lees ook: Verkoop van zonnepanelen verdubbeld door meer duidelijkheid

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de nieuwsbrief van Renovatieprofs en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren