‘Transformatieprojecten essentieel voor duurzame voorraad van kantoren'

10.02.2016 | Branchenieuws | 621 keer bekeken
‘Transformatieprojecten essentieel voor duurzame voorraad van kantoren'

Vorige week heeft Dynamis het jaarrapport Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2016 gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het aantal transformaties van kantoorgebouwen in 2015 ongekend hoog was. Steeds meer beleggers participeren bovendien in transformatieprojecten.

Met ruim 700.000 m² transformaties is in 2015 wederom een record gevestigd. Bedrijven vervingen hun oude locatie veelal voor een kwalitatief beter kantoor tegen een scherpere prijs. “De vraag naar kantoorruimte komt tot stand door de verplaatsingen van bedrijven en nauwelijks door effectieve vraag. Ook dit jaar werd meer kantoorruimte aan de markt teruggegeven dan dat werd opgenomen. De aanboddaling die in veel regio’s is gerealiseerd, is vooral te verklaren door het hoge aantal onttrekkingen door transformatie naar overwegend (studenten)woningen.”

Meer beleggers
Uit de markt is volgens Dynamis verder op te merken dat telkens meer beleggers participeren in transformatieprojecten. Dit zou komen door het aantrekken van de economie en het ontbreken van beter aanbod. “Voor een duurzame voorraad van kantoren is het essentieel dat deze tendens wordt voortgezet. In hoeverre de komende jaren vergelijkbare transformatievolumes haalbaar zijn, is echter afhankeijk van veel factoren. De ontwikkelingen op de woning- en kantorenmarkt en de prijsontwikkelingen in de bouw zijn daarin bepalend. Beleggers zullen hierbij altijd de afweging blijven maken welke exploitatiewijze het meest rendabel is. Bij een aantrekkende kantorenmarkt kan dit betekenen dat veel beleggers eerder zullen kiezen voor het doorexploiteren als kantoor dan voor transformatie.”

Verwachting
De verwachting van Dynamis is dat in 2016 de economische groei en de groei van de werkgelegenheid (nog) niet direct merkbaar zullen zijn in een hogere vraag naar kantoorruimte: “Veel kantoorgebruikers zullen de werkgelegenheidgroei eerst opvangen binnen de huidige huisvesting, waar vaak nog vrije ruimte beschikbaar is. De groei zal als eerst merkbaar zijn bij de opname van kleine kantoormetrages door nieuwe opkomende bedrijven.”

Op lange termijn ziet Dynamis een herwaardering voor de kwaliteit van de werkruimte ontstaan, dat kan gaan leiden tot een hogere vraag. “Ook de groei van de werkgelegenheid zal dit proces gaan aanjagen. Natuurlijk moet dit niet leiden tot de eerder ontstane ongebreidelde groei aan kantoorrruimte, maar voor een duurzame voorraad op de juiste locaties. Nieuwbouw verbinden aan de sloopopgave van verouderd vastgoed kan helpen om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de kwaliteitsvraag van kantoorgebruikers. Met een dergelijk beleid blijft de voorraad gelijk, maar ontstaat deze nieuwe, duurzame voorraad wel op de juiste locaties. Samenwerking in plaats van het werken met tegengestelde belangen tussen de diverse stakeholders is daarbij essentieel om niet in dezelfde fouten als in het verleden vervallen.”

Provincie Utrecht
Eerder deze maand werd bekend dat de provincie Utrecht een plan heeft aangenomen om de leegstand van kantoorpanden aan te pakken. Volgens oude regels kon nog maximaal 4,3 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte worden bijgebouwd, maar met het nieuwe plan gaat Gedeputeerde Staten snijden in de bestaande bestemmingsplannen die nieuwe kantoren mogelijk maken.


Dynamis infographic.jpg

Infographic: Dynamis

Redactie RenovatieProfs

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de nieuwsbrief van Renovatieprofs en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren