Stroomversnelling onder druk: was men te optimistisch?

10.08.2016 | Branchenieuws | 1633 keer bekeken
Stroomversnelling onder druk: was men te optimistisch?

“Stroomversnelling is mislukt”, zei Wim van den Bogerd, CEO bij Klimaatgarant en Itho Daalderop en lid van de Stroomversnelling, tegen Cobouw. Hij denkt dat het samenwerkingsverband van bouwbedrijven, corporaties en leveranciers niet zal slagen om 111.000 woningen in 2020 Nul op de Meter te krijgen.

Voor 2017 zouden er volgens het plan van Stroomversnelling 11.000 woningen NOM gemaakt zijn, maar de teller staat momenteel op ongeveer 700.

Van den Bogerds grootste punt van bezorgdheid ligt bij te hoge kosten. Het renoveren van oude woningen is volgens hem te duur. “Dat is niemand zijn schuld”, zegt hij tegen Cobouw. “Het is gewoon heel lastig. Ongetwijfeld zullen er nog stappen gezet worden. Alleen is iedereen te optimistisch geweest. Zo van, dat gaan we wel even doen. Op dit moment is het gewoon niet rendabel.”

Samenwerking
Van den Bogerd is daarnaast van mening dat er van samenwerking tussen de partijen nog veel te weinig sprake is. “Bijna iedere bouwer vindt het wiel voor zichzelf uit en is met zijn eigen clubje bezig. De industriële partners moeten meer gaan denken in processen.”

Voorzitter van Stroomversnelling Leen van Dijke is het met hem eens dat er qua samenwerking en kennisdeling nog veel te winnen valt. “Het proces van plaatsen is nog lang niet wat het moet zijn en op het gebied van bewonerscommunicatie moeten nog veel slagen worden gemaakt.” Bouwers zijn volgens Van Dijke bang om kennis te delen. Hij beaamt dat er qua aantallen inderdaad minder is bereikt dan in het begin, in 2013, werd gehoopt. “Maar dat wil niet zeggen dat de dingen mislukt zijn. Het aantal betrokken corporaties, bouwbedrijven en fabrikanten is doorgegroeid naar zestig en bovendien geniet de Stroomversnelling inmiddels ook internationale belangstelling.”

111.000 huurwoningen energieneutraal
Stroomversnelling is een netwerk van ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers, netbeheerders en anderen die samen aan de slag zijn om Nul op de Meter renovaties en nieuwbouw mogelijk te maken. Het uiteindelijke doel is om 111.000 huurwoningen energieneutraal te maken voor 2020. Er zijn inmiddels zestig partijen aangesloten bij Stroomversnelling.

Lees ook: ‘Renovatieproductie krijgt boost door verduurzaming van woningen’

Verwacht wordt dat de in mei aangenomen wet voor de Energieprestatievergoeding ervoor zorgt dat NOM aantrekkelijker wordt. Door de wet mogen verhuurders die hun woningen tot een (bijna) energieneutrale woning of Nul op de Meter-woning renoveren vanaf later dit jaar een energieprestatievergoeding aan hun huurders vragen.


RenovatieProfs

Foto: Stroomversnelling Oud-Vossemeer - Frank Hanswijk

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de nieuwsbrief van Renovatieprofs en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (3)

Reageren
 • 12.08.2016 - 21:13 uur | Wim van der Does

  In uw artikel is het genoemde 'samenwerkingsverband' wel erg mager samengesteld.
  Allerlei relevante onderaannemers, installateurs, toeleveranciers van bouwdelen en eventueel architect en constructeur behoren er, volgens mijn ervaring, ook toe. Alsmede eventueel een communicatieadviseur.
  Let wel heel erg streng op een relevante jarenlange ervaring van bouwbedrijf en installateur in projectmatige grootschalige renovatie en/of groot onderhoud!

 • Sean Vos
  11.08.2016 - 10:07 uur | Sean Vos

  Tsja, wat is mislukt? Als je puur naar de aantallen kijkt, blijkt dat de doelstelling inderdaad niet gehaald wordt. De reden? Het renoveren naar Nul op de Meter is niet alleen technisch complex, maar vraagt om verregaande samenwerking tussen corporaties, bouwers, toeleveranciers, gemeenten en netbeheerders. Al die partijen willen graag, heel graag zelfs. Dat betekent echter ook dat ze buiten hun eigen kaders moeten kunnen denken en bovenal oude processen echt los moeten laten. Daar wringt tot nu toe de schoen omdat bij ieder nieuw project altijd wel minstens een nieuwe partij aan tafel zit die het NoM spel nog nooit gespeeld heeft.

  Toch zie ik ook veel positieve ontwikkelingen. De aanpak van de bouwers is fundamenteel veranderd en richt zich meer en meer op de zo noodzakelijke industriële productie. Ze zijn er nog niet, maar zetten wel grote stappen in de gewenste richting. Het voor de businesscase benodigde prijsniveau is daardoor steeds beter haalbaar en dat maakt de ingreep voor steeds meer corporaties interessant. Daarnaast zijn er op dit moment meer corporaties dan ooit bezig met de voorbereiding en uitvoering van hun eerste NoM projecten. Die processen gaan nog traag, wanneer dat eerste project achter de rug is, gaat een volgend project sneller en vaak met grotere aantallen woningen tegelijk. De EPV wetgeving is nu eindelijk goedgekeurd, wat inhoudt dat ook de opdrachtgevers die hierop zaten te wachten (en dat zijn er nogal wat) nu aan de slag kunnen. De sneeuwbal is dus inmiddels aan het rollen en wordt snel groter....

  Er valt altijd wel iets aan te merken op de gang van zaken en de ontwikkeling zou zeker sneller kunnen verlopen wanneer iedere betrokkene meteen in staat zou zijn om buiten zijn kaders te denken, kennis te delen en zaken los te laten. We hebben echter te maken met een starre, traditioneel ingestelde bouwcultuur met bedrijven die normaal gesproken pas in actie komen wanneer de regelgeving dat van hen verlangt. Met dat gegeven in het achterhoofd is de stand van zaken binnen Stroomversnelling al een hele stap vooruit!

 • george balsing
  11.08.2016 - 09:26 uur | george balsing

  Het renoveren te duur? De grote 4 bouwbedrijven zouden het wel even ontwikkelen en daarna de concepten voor de verschillende woningtypen te delen. Welnu, ze zijn ieder voor zich, op de traditionele manier denkend en ieder voor zich, niks delend, gaan proberen de zaak op te pakken. De sterk ingesleten traditionele manier van denken, beoordelen en handelen bieden geen/onvoldoende mogelijkheden om het (misschien wel iets te)scherp gestelde normbedrag per woning te kunnen hanteren. Het totale onvermogen om echt innovatief en op industriële wijze de problemen aan te pakken laat tot nu toe zien dat men het nog niet gaat halen. Het opstarten van de diverse HSB variaties op een oud thema is daar een lichtend voorbeeld van gebleken.
  Bij diverse andere projecten heeft men bijvoorbeeld concessies gedaan op het gebied van de isolatiewaardes omdat men met toepassing van traditionele materialen tekortschiet en haalt men dus ook daar de doelstellingen niet. Goede controle daarop is er nog niet
  Kortom, en op het normbedrag en het echt innovatief denken en doen moet er nog wel wat gebeuren. Kwaliteit op alle gebieden