​Ontwerpprijsvraag voor nieuwe huisvestingsoplossingen voor asielzoekers

27.01.2016 | Branchenieuws | 706 keer bekeken
​Ontwerpprijsvraag voor nieuwe huisvestingsoplossingen voor asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opende een ontwerpprijsvraag genaamd ‘A Home away from Home’. Met de prijsvraag worden professionele ontwerpers en studenten opgeroepen om innovatieve en realiseerbare oplossingen te bedenken voor de huisvesting van asielzoekers.

Het overkoepelende doel is het ontwikkelen van tijdelijke huisvesting voor asielzoekers die op termijn ook geschikt is voor andere categorieën bewoners die behoefte hebben aan goede, betaalbare woningen. Andere doelen zijn het stimuleren van innovatie en ontwerpkracht op het gebied van huisvestingsconcepten, vormgeving, techniek en nieuwe businessmodellen en het stimuleren van studenten en professionals om hun (ontwerp)talent in te zetten voor deze maatschappelijke opgave. Ten slotte wordt met de prijsvraag een aanzet gegeven tot het realiseren van concrete prototypes, waardoor een impuls wordt gegeven aan de daadwerkelijke productie van deze oplossingen.

Lees ook: Studente ontwerpt energieopwekkende tent voor vluchtelingen

Twee rondes
Het is een openbare prijsvraag, de inzendingen van professionals en studenten worden apart beoordeeld. De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag. Deelnemers kunnen zowel voorstellen inzenden voor het ombouwen van leegstaande gebouwen als voor toepassing op beschikbare terreinen. De geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd voor de tweede ronde, waarin wordt gevraagd om het voorstel verder uit te werken tot een uitvoerbaar en haalbaar plan, dat industrieel geproduceerd zou kunnen worden. De ontwerpteams kunnen in deze fase worden uitgebreid met aanvullende expertise (zoals productie en financiering). De jury selecteert in deze tweede ronde maximaal 6 winnaars, die elk een tegemoetkoming in de kosten ontvangen van € 10.000.

In het vervolg op de prijsvraagheeft COA de intentie een aantal van deze voorstellen als prototype te laten ontwikkelen en bouwen. COA treedt hiermee met de betreffende partijen in onderhandeling over de voorwaarden.

Lees ook: ‘Bouwsector profiteert van komst vluchtelingen’

De ontwerpprijsvraag wordt door COA georganiseerd in samenwerking met de rijksbouwmeester. De rijksbouwmeester adviseert gevraagd en ongevraagd over de architectuur en de stedelijke omgeving van het rijksvastgoed.

Je kunt je vanaf 8 februari registreren om definitief deel te nemen aan de prijsvraag. Meer informatie over de oproep is in het reglement te vinden.


Redactie RenovatieProfs

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de nieuwsbrief van Renovatieprofs en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • clemens keutgen
    04.03.2016 - 14:51 uur | clemens keutgen

    [sluikreclame verwijderd]