​Ligt de toekomst van duurzame energie op het water?

17.06.2016 | Trends | 1193 keer bekeken
​Ligt de toekomst van duurzame energie op het water?

Beeld: Een impressie van het windpark hoe TenneT het graag ziet - TenneT / YouTube

We zijn al ontzettend creatief met zonnepanelen, maar hebben nog een lange weg te gaan op het gebied van duurzame energie. Windmolenparken zijn goede manieren om duurzame energie op te wekken, maar het is lastig om er een locatie voor te vinden, vooral in Nederland. Daarom gaan de Noordzeelanden samenwerken om internationale windparken te bouwen op zee.

Vorige week ondertekende minister Kamp afspraken met negen landen rondom de Noordzee, waarin staat wat de standaarden voor windmolens worden en waar ze moeten komen. De samenwerking zal kostenbesparing opleveren, vooral als de internationale parken verbonden kunnen worden met elkaar. Nederland heeft netbeheerder TenneT ingeschakeld. Het is de bedoeling dat de partij 3.500 MW nieuw op te wekken windenergie op zee voor 2023 gefaseerd aan zal sluiten op het hoogspanningsnet op land.

Kunstmatig eiland

TenneT presenteerde afgelopen week haar plannen. Centraal in de visie van de netbeheerder ligt de aanleg van een eiland midden in de Noordzee. Er zitten diverse voordelen aan. Aan het eiland zouden vele windparken kunnen aansluiten. Hierdoor wordt de afstand die een transportkabel moet afleggen kleiner, en dat is veel goedkoper. Belangrijk is ook dat gelijkstroomverbindingen de opgewekte windstroom kunnen transporteren naar de Noordzeelanden. Transportkabels kunnen ook functioneren als koppelingen tussen de energiemarkten van genoemde landen, waardoor een overschot aan energie in het ene land gemakkelijk naar een ander land vervoerd kan worden. Daarnaast kunnen mensen, onderdelen en assemblagehallen op het eiland worden ondergebracht, waardoor de complexe offshore logistiek optimaal kan worden georganiseerd en vereenvoudigd.

Er lijkt al een geschikte locatie te zijn gevonden voor het kunstmatige energie-eiland: de Doggersbank is relatief ondiep, heeft een grote oppervlakte en biedt daarmee ook de ruimte voor windenergie op grote schaal. Hoe ondieper, hoe lager de kosten voor aanleg van de windparken en het eiland. Van groot belang is ook dat het hard en veel waait in dat deel van de Noordzee waar het eiland komt; dat doet het bij de Doggersbank. Dit levert een hoge opbrengst aan windenergie op.

TenneT is uitgegaan van een eiland met een oppervlakte van ongeveer 6 km2: “Deze grootte biedt ruimte voor het aansluiten van tientallen gigawatts aan offshore windvermogen. Het eiland is uit te breiden met één of twee modules van elk 6 km2.”


Artisanopolis: een duurzame community op het water

Niet alleen in Europa zijn ze bezig met kunstmatige eilanden. Het Seasteading Institute is al sinds 2008 bezig met onderzoek doen naar permanente communities op zee. Artisanopolis, het ontwerp dat ze uiteindelijk hebben gemaakt, bestaat uit kleine delen die aan elkaar kunnen worden gezet. Het eiland wordt dus gevormd door het combineren van verschillende kleinere platformen en de structuur kan dus veranderd worden. Ieder drijvend platform kan over zee worden meegevoerd door een schip. Het eiland krijgt energie van natuurlijke bronnen en voedsel kan worden gekweekt onder kassen. De community wordt bovendien omringd door een muur van golfbrekers die het beschermt.

Seasteading YouTube 3.jpg

Seasteading YouTube 2.jpg

Seasteading YouTube.jpg

Beelden: Artisanopolis - Seasteading / YouTube


Wat denk jij, ligt de toekomst van de architectuur in drijvende steden?


Redactie RenovatieProfs

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de nieuwsbrief van Renovatieprofs en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren