Werken aan een monument

Expertartikelen | 1659 keer bekeken
Werken aan een monument

Wie geniet er niet van die prachtige monumentale panden. Een fraai stadsgezicht, een dorpsplein in oude stijl. Keurig onderhouden, opgeknapt. Juist dat opknappen is vaak gebonden aan strenge regels en maakt het voor de eigenaar niet altijd even gemakkelijk om het fraaie oude pand te combineren met modern gemak.

Nederland telt veel monumentale gebouwen. Niet alleen woonhuizen en schuren, maar ook scholen, molens, kerken, kantoren en fabrieken. Ondergebracht in rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten of onder een beschermd stads- of dorpsgezicht. Daarnaast zijn er heel veel oude gebouwen zonder monumentenstatus.

Authentieke uitstraling
Wanneer een gebouw een erkend monument is, bestaan er regels bij een mogelijke renovatie. Die regels zijn opgesteld om de authentieke uitstraling van het gebouw te behouden. Zo is het niet mogelijk om op de Zaanse Schans een huis een rode kleur te geven, omdat de eigenaar dat zo mooi vindt. Het moet passen en kleuren in het geheel. Dat geldt ook voor dakbedekking, raamkozijnen, dakgoten, deuren en nog veel meer zaken. Het zichtbare deel van het monument, zoals het ooit is opgetekend tijdens de bouw.

Ook het interieur in het monument is soms gebonden aan bepaalde regels.Wanneer er iets vervangen moet worden aan een monument, of wanneer er een verbouwing moet plaatsvinden waarbij ook gesloopt gaat worden, is de eigenaar/opdrachtgever verplicht een sloopmelding te doen bij de gemeente waarin het monument staat. Maar dat is niet genoeg. Naast de sloopmelding moet ook een aanvraag worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Dit kan allemaal via het Omgevingsloket online. Deze voorwaarden staan vermeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in artikel 2.1, lid 1 onder f, artikel 2.2, lid 1 onder b en artikel 2.15  en in het Bouwbesluit onder artikel 1.13. Zie hiervoor het kader.

Asbest
Het bovenstaande gaat over werkzaamheden aan een monument die zichtbaar zijn. Ze staan op een oude bouwtekening aangegeven of er is een duidelijke beschrijving van het oorspronkelijke interieur. Er is echter ook veel te vervangen aan en in een monument dat niet of niet zo goed zichtbaar is. In kelders, achter schotten en ingebouwde kasten, op zolders.

En juist op die plekken kan ook sprake zijn van asbest, dat later is aangebracht. Bijvoorbeeld bij de verwarming, in de keuken achter het fornuis, als isolatie om diverse pijpen. Zo kan men tijdens een renovatie plotseling stuiten op asbest dat men niet had verwacht.

Lees ook: Renovatie en asbest: neem geen risico!

Uiteraard geldt ook voor monumenten dat men eerst een asbestinventarisatie moet laten uitvoeren. Deze moet immers worden meegestuurd met de sloopmelding en de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Maar zelfs dan is het mogelijk dat bij de inventarisatie niet al het aanwezige asbesthoudende materiaal is beschreven, omdat men dan een onderzoek moest doen waarbij delen van het interieur beschadigd konden worden.

Zwolle - foto Ingeborg Kriegsman.jpg

Tekst en foto's: Ingeborg Kriegsman

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de nieuwsbrief van Renovatieprofs en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (3)

Reageren
 • Hendrik Haafkens
  30.09.2015 - 12:25 uur | Hendrik Haafkens

  Het artikel is onvolledig en geeft ook nog eens rare suggesties ten aanzien wat er wel of niet kan met of zonder een omgevingsvergunning. Zo zouden werkzaamheden alleen vergunningsplichtig zijn bij omschreven onderdelen of onderdelen die zichtbaar zijn. Dat is echt onjuist en kan mensen op de berkeende been zetten wat veel narigheid kan veroorzaken. Let op ga op zoek naar goede info die is gelukkig op het internet ook beschikbaar.

 • Peter Lei
  10.09.2015 - 11:13 uur | Peter Lei

  De strenge regels gelden voor het monument. Het ontsieren van de omgeving ervan door allerhande gebiedsvreemde bouwsels blijkt echter normaal gesproken geen enkel probleem. Het lijkt er steeds meer op dat het restaureren van monumenten op deze manier een dwaze bezigheid is.

 • Carola Peters
  10.09.2015 - 09:16 uur | Carola Peters

  Dit artikel wekt de verwachting dat de lezer een handreiking krijgt om monumentale panden toekomstbestendig te maken, bijvoorbeeld door - ondanks de monumentale status met al zijn beperkingen - energiebesparende maatregelen toe te passen. Die zijn in veel gevallen ook mogelijk in deze gebouwen, maar dat vergt enige creativiteit. En dan blijkt verderop in het artikel opeens dat je moet oppassen voor asbest. Maar dat wisten we toch al? Het lijkt nu een pleidooi van een asbestverwijderaar die zijn vak nog even onder de aandacht wil brengen.