​Waardecreatie bij renovatie: over de kraakbeweging en aardappelprijzen

Expertartikelen | 798 keer bekeken
​Waardecreatie bij renovatie: over de kraakbeweging en aardappelprijzen

Trendwatchers letten op wat er in de lucht hangt. Er zijn trends, die een onmiskenbare uitwerking hebben op de werkwijze van de bouw. Zo zijn er de individualisering, de vergrijzing en de verkleuring. Allemaal trends die de bouwsector raken. Er zijn ook trends die minder in het oog springen, maar die evenzeer invloed hebben op de aanpak van bouwprojecten. Daarnaast zijn er ook tegendraadse trends. Zo heeft de kraakbeweging van de jaren ‘80 een nieuw inzicht meegebracht, dat heeft geleid tot een baanbrekende visie op wonen.

Kraakbeweging als inspiratiebron
Een grote woningbouwvereniging in Amsterdam heeft het principe van de kraakbeweging als uitgangspunt genomen voor het beleid. Er worden casco’s geleverd, die door de bewoners naar maat kunnen worden ingevuld. Deze Amsterdamse woningbouwvereniging heeft spraakmakende projecten gerealiseerd.  Zo is er het Solidsconcept, gericht op twee kwaliteiten: accommodatievermogen en dierbaarheid. Het accommodatievermogen richt zich op het individu. Opeenvolgende bewoners moeten de vrijheid krijgen de ruimte aan te passen aan een specifieke voorkeur.

De dierbaarheid heeft te maken met collectieve waarden. Dan gaat het om de identiteit van het gebouw, over de mate waarin mensen zich ermee kunnen identificeren. Dat wordt bereikt met aantrekkelijke gevels, een fraaie en royale entree, zorgvuldige detaillering en mooie materialen. Met het Solidsconcept bouwt de woningbouwvereniging voort op oude inzichten uit de kraakbeweging. Een dierbaar gebouw is een aanwinst in de openbare ruimte en accommodatievermogen verschaft iedere bewoner het nodige woongenot.

De woonbehoefte van Ik B.V.’s
Zoals de vroegere kraakbeweging maatgevend was voor de huidige woontrends, zo zal de huidige jonge generatie trendsettend zijn voor de bouwpraktijk over 20 jaar. Zij worden wel gekarakteriseerd als de generatie van de ‘Ik-BV’s’. Het gaat er hen om wat zij zelf kunnen bereiken en welke plaats zij hebben in het geheel. Bouwende ‘Ik-BV’s’ zullen zich afvragen welke plaats zij innemen in de bedrijfskolom en voor welk deel zij verantwoordelijkheid dragen, welk deel zij bijdragen aan het totaal. Daarbij zullen zij steeds meer oog krijgen voor waardecreatie als ketenperspectief. Wie verdient er nog geld in de bouwkolom?

Aardappelprijzen
Agrarische ondernemers  weten hier ook over mee te praten. Zij vragen zich weleens af waarom de melkopbrengst en de aardappelprijzen zo tegenvallen, terwijl daarvoor in de supermarkt op de kassa een aanzienlijk hoger bedrag wordt aangeslagen. De kostprijs van de aardappel stijgt naarmate het product meer voor consumptie bereid gemaakt is. Als je in de polder bij een boer een mud aardappels koopt, betaal je daar niet zoveel voor. Als je in een supermarkt een plastic zakje met gewassen piepers afrekent, wordt daarvoor al een aardige prijs berekend. Als je een zak friet neemt, is de prijs van de aardappel weer verveelvoudigd. Als je in een chique restaurant een hoofdgerecht met een snipperaardappel bestelt, betaal je de hoofdprijs. Toch is de boer het meest gelukkig van alle betrokkenen. Hij verdient het minst, maar werkt het hardst.

Het gaat om de belevingswaarde
Ook in de bouwkolom wordt een hogere prijs berekend naarmate een product beter aansluit bij de vraag van de klant. Om ruwe bakstenen en koperen pijpen te produceren, moet zwaar werk worden verzet. Daar staat een relatief lage beloning tegenover.

Tot voor kort waren makelaars het minst gelukkig van alle betrokkenen bij de woningbouw. Zij behoefden nauwelijks iets te doen en verdienden het meest. Inmiddels is het levensgeluk van makelaars aanmerkelijk toegenomen. Zij verdienen niet zo veel meer, maar moeten daar wel enorm veel werk voor verzetten.

Ook projectontwikkelaars komt het niet meer aanwaaien. Architecten en bouwers moeten er hard aan trekken om aan de eigentijdse wensen van de kritische consumenten te kunnen voldoen. Zonder inspanning geen voldoening. Van de aardappelprijs kunnen we leren dat het niet primair gaat om het feitelijke product, maar om wat ermee te beleven valt. Daar ligt de toekomstige uitdaging voor alle marktpartijen in de bouwkolom.

Denken vanuit het perspectief van de eindgebruiker geeft zicht op de waarde van het eigen aandeel. Dat maakt het nodig om de lusten en de lasten eerlijk te verdelen. Dat vraagt integratie van het bouwproces en een kantelende bouwkolom. De gezamenlijke opbrengst komt toe aan alle betrokken marktpartijen. In zo’n nieuw businessmodel komt een nieuw verdienmechanisme in werking.

Punten om over na te denken: 
•          Het is geen schande om uitvoerende marktpartij te zijn, als je die rol maar met verve invult.
•          In de verbouwsector van de toekomst wordt een nieuwe ketendynamiek zichtbaar.
•          Verworven inzichten op het gebied van supply chain management kunnen nuttig worden toegepast.

Vragen om bij stil te staan
1.         Hoe kunnen architecten en ingenieurs meedoen in een nieuw verdienmodel, waarin waardecreatie centraal staat?
2.         Welke potentiële mogelijkheden bieden merken voor bedrijven in de bouw- en renovatiesector?
3.         Hoe kunnen bouwers en installateurs zich in de renovatiemarkt positioneren op het gebied van de consumentenbeleving?


Piet M. Oskam, directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB)

Blijf altijd op de hoogte
Meld jezelf nu aan voor de RenovatieProfs nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.


Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de nieuwsbrief van Renovatieprofs en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • Ton Berlee
    28.04.2016 - 12:24 uur | Ton Berlee

    Leuke zijsprongen, waardecreatie en anarchie.