Sneller én beter installeren en renoveren: het kan

Expertartikelen | 1110 keer bekeken
Sneller én beter installeren en renoveren: het kan

Snel, sneller, snelst. Dagelijks lijkt het installeren en renoveren sneller te gaan. Een positieve ontwikkeling? Wel als de kwaliteit behouden blijft. Of liever nog: beter wordt. Sommige ontwikkelingen ondersteunen snelheid én kwaliteit. Bijvoorbeeld de installatiemethode die ik voor het gemak maar even ‘buis eruit – buis erin’ noem. Ideaal voor renovatieprojecten waar bepaalde typen kunststofleidingen zijn toegepast.

Een klein land met ongekende mogelijkheden - zo zou je Nederland kunnen karakteriseren. Logisch dat zo’n land gewild is en de bevolking verder blijft groeien. Die groei was medio jaren negentig van de vorige eeuw aanleiding voor ontwikkeling van Vinex-locaties: nieuwe woonwijken dicht bij de bestaande stadscentra. Met de bouw hiervan kwam ook de vraag naar een snelle installatiemethode. Zo’n snelle methode bood het gebruik van kunststof radiatoraansluitingen.

Kunststof aansluitleidingen
Met deze aansluitmethode werd de (metalen) hoofdleiding op iedere verdieping aangesloten op een centrale verdeler. Vanaf de verdelers werd het ‘werk’ verder overgenomen door een vol-kunststofleiding in de afmeting 14 x 2,0. Deze werd in een mantelbuis over de ruwe afwerkvloer naar de radiatoren gelegd.

Heeft de gebruiker een beetje geluk gehad, dan is daarbij een diffusiedichte (DD) buis gebruikt. Maar in een tijd waarin ‘meters maken’ het motto was, werd er lang niet overal nauwkeurig opgelet. Hierdoor zijn er ook nogal wat niet-DD-buizen geïnstalleerd. Dat soort buizen bracht de nodige problemen met zich mee, waardoor om de 5 jaar een nieuwe CV-ketel moest worden geïnstalleerd door corrosieproblemen óf een warmtewisselaar moest worden geplaatst. Jaren gelden hebben fabrikanten hierop ingespeeld en met name door de komst van de AKB-buizen is dit probleem getackeld.

Buis met geheugen
Voor installaties die op hogere temperatuur worden gestookt, blijft echter een onvolkomenheid bestaan. In de tijd waarin de installaties werden aangelegd, was een passende techniek voor deze hoge temperatuur nog niet bekend en ook installatietechnisch ging er het nodige fout. Vaak werd ervoor gekozen om bij het installeren snel de kamer over te steken met de leiding om deze vervolgens op de radiator aan te sluiten met een onderblok.

Daarbij werd voorbij gegaan aan een belangrijke eigenschap van de vol-kunststofbuis bij met name hoger gestookte installaties: het ‘geheugen’ van de buis. Bij het opstoken van de installatie zet de buis uit, en bij het afkoelen krimpt deze weer naar zijn oorspronkelijke vorm. De krimp bleek echter veelal groter te zijn dan de uitzetting. Uiteraard gaat het hier om veranderingen die niet met het blote oog waarneembaar zijn, maar na 20 jaar uitzetten en krimpen, heeft dat wel degelijk gevolgen.

Voor de fabrikant van de kunststof buis was dit dan ook reden om de buis in een ruimere mantel te laten installeren en tijdens de installatie op de ruwe betonvloer rekening te houden met ruime bochten die met voldoende bevestigingsbeugels werden gemonteerd. Maar daarmee is nog niet alle narigheid uit het verleden verholpen.

Buis eruit, buis erin
Gelukkig zijn er wel degelijk oplossingen om deze installaties weer up-to-date te krijgen. Er is een zogenaamde trekkoppeling verkrijgbaar die aan één zijde kan worden gemonteerd op de oude buis (14 x 2,0 ). Aan de andere zijde wordt een nieuwe, uiterst flexibele en diffusiedichte polyethyleen buis gemonteerd van 12 x 1,3.

Wanneer de oude buis dan via de trekkoppeling uit de mantelbuis wordt verwijderd, trekt de installateur de nieuwe buis direct mee de mantelbuis in. Verbindt de installateur deze nieuwe buis dan ook nog aan de verdeler met een systeempersfitting in plaats van met een knelset, dan is de buis gelijk spanningsvrij gemonteerd. Op die manier kan de installatie weer jaren worden gebruikt.

Gerben Verweij, Viega

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de nieuwsbrief van Renovatieprofs en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren