​Nooit een saai moment met Nul op de Meter

Expertartikelen | 684 keer bekeken
​Nooit een saai moment met Nul op de Meter

De afgelopen weken is er weer veel te doen geweest rondom Nul op de Meter, het gesubsidieerde initiatief van Energiesprong. Als een soort klokkenluiders trokken bedrijven die bij het programma betrokken zijn aan de noodklok. De doelstellingen waren bij lange na niet gehaald en het programma werd als mislukt beschouwd; is het geld wel goed besteed!? Gelukkig lieten ook de voorstanders zich horen en zo was de discussie weer in balans.

Ik persoonlijk vind de discussie over ‘mislukt of geslaagd’ niet zo relevant, maar ben vooral geïnteresseerd in wat we kunnen leren van de afgelopen jaren. Voor mij springen er dan drie onderwerpen uit: bouwkunde versus techniek, de rol van de gebruiker en schaalsprong.

Bouwkunde versus techniek
Wat mij opvalt aan de bedrijven die aan het woord kwamen is dat de succesverhalen vooral uit de bouwkundige hoek kwamen. STO Isoned bijvoorbeeld gaf aan dat zij een positief effect op het gebied van na-isolatie hebben ervaren door de Nul op de Meter concepten. De klagers leken vooral uit techniekhoek te komen. Blijkbaar valt er daar dus winst te behalen en liggen de installatie- en regeltechnische componenten van NoM nog niet zo goed in de markt.

De rol van de gebruiker
Verder valt op dat de discussies en argumentaties vooral gaan over de technische aspecten van de oplossingen. De gebruiker wordt nauwelijks genoemd! Voor het gemak wordt maar voorbij gegaan aan de negatieve verhalen van bewoners van de eerste NoM-woningen en wordt hun kritiek vooral afgedaan als ‘kinderziektes’. Gevolg: de bewoners van de 700 gerealiseerde NoM-renovatiewoningen zijn een soort proefkonijn in hun eigen woning.

Natuurlijk mag (en moet) je leren van gerealiseerde projecten, en zijn er altijd kinderziektes die opgelost moeten worden. Maar ik zie nergens hoe wordt geprobeerd de woningen wél goed te laten functioneren. Je betaalt als bewoner tenslotte veel geld en mag dan ook verwachten dat het product doet wat er beloofd is.

Ik vind dan ook dat bewoners beter geïnformeerd moeten worden over de risico’s en dat voor hen duidelijk is wie mag worden aangesproken op tegenvallende resultaten. Bovendien zou het gewenste kwaliteitsniveau beter geborgd moeten worden.

Schaalsprongen
In het verlengde daarvan, vind ik het opvallend dat iedere woning ongeveer hetzelfde pakket aan oplossingen aangemeten krijgt, dus dezelfde isolatie, dezelfde techniek en dezelfde bemetering/monitoring. Is het niet vreemd dat een concept dat als industrieel en opschaalbaar wordt gepresenteerd per woning wordt uitgerold, en dat er niet gekeken wordt naar de meerwaarde die het concept op blokniveau of zelfs op wijkniveau zou kunnen bieden?

Ik ben van mening dat er een effectiviteitsslag te maken valt door NoM op een grotere schaal te bekijken. De ene gebruiker is de andere niet en waar bij één woning meer elektriciteit geproduceerd wordt, heeft de andere wellicht een grotere vraag (of op een ander moment). Ook in mijn eigen werk zie ik dat het uitbreiden van de invloedssfeer een positief effect heeft op de prestaties van een woning. Bij woongebouwen doen we niet anders, dus waarom dan niet bij eengezinswoningen?

Ook op een klein schaalniveau valt er winst te behalen, door bijvoorbeeld de woning intern beter te compartimenteren en te kijken naar de gewenste comfortniveaus binnen de woning. Nu wordt de hele woning gezien als één leefgebied met dezelfde eisen aan ventilatie, verwarming en koeling, terwijl een slaapkamer hele andere eisen heeft dan een woonkamer. Om maar terug te grijpen op een voorbeeld uit een eerder betoog; waarom balansventilatie in de slaapkamer terwijl 90% van de Nederlanders met het raam open slaapt?

Kortom: de ingrediënten zijn er wat mij betreft, en aan de oplossings- en innovatiekracht van betrokken partijen zal het ook niet liggen. Ik hoop dat de markt de handschoen oppakt en dat we samen verder kunnen ontwikkelen om zo tot een nog beter palet aan oplossingen te komen. Zo kunnen we de resterende 110.300 beoogde woningen naar een comfortabel en energieneutraal niveau tillen.

Dennis Hauer

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de nieuwsbrief van Renovatieprofs en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren