Hoe zuur kan het zijn?

Expertartikelen | 1049 keer bekeken
Hoe zuur kan het zijn?

Inderdaad, hoe zuur kan het zijn. Dat hoor ik nog wel eens als mijn mening wordt gevraagd over een gevelbehandeling die niet geheel, of geheel niet, naar wens is verlopen. Zeker als opdrachtgever en uitvoerder het niet eens kunnen worden over het resultaat en nu bezig zijn te stoeien over een eventuele schadevergoeding.

Ik heb al eerder geschreven dat een kwalitatief hoogwaardig resultaat afhangt van verschillende factoren. Het begint met een gedegen advies/offerte waarin alles op een voor de opdrachtgever begrijpelijke wijze staat omschreven. Ook zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat de desbetreffende uitvoerders beschikken over de benodigde kennis en ervaring.

Helaas is dat lang niet altijd het geval. De ‘goede bedoelingen’ zijn er meestal wel, maar aan die ‘vermaledijde’ kennis en ervaring wil het nog weleens ontbreken. Uiteraard is ook de prijs vaak een storende factor. Als er al gebruik wordt gemaakt van reinigingsmiddelen, dan zal er vaak worden gekozen voor de goedkoopste ‘sapjes’.

Tijdens gesprekken met opdrachtgevers en uitvoerders valt mij vaak op, dat er weinig bekend is over de toe te passen middelen en hun eigenschappen. Met enige regelmaat zal ik hierop terugkomen. Juist omdat er bij de keuze van de juiste middelen zoveel fout gaat. Is het, wat we in de volksmond een oplosmiddel noemen, een waterig zuur, of is het een alkalisch reinigingsmiddel? En wat zijn de eigenschappen, voor- en nadelen van deze middelen?

Zijn het ‘neutrale’ dan wel milde middelen of is er sprake van een behoorlijke agressiviteit voor mens, milieu en desbetreffende ondergrond? Op een heel simpele wijze kan men daar enig (maar vaak lang niet voldoende) inzicht in krijgen. Voor mensen die tijdens hun schoolopleiding geen kennis hebben gemaakt met de wondere wereld van de chemie, volgt hier een toelichting op het gebruik van zogeheten pH-papier (indicator), ook wel lakmoespapier genoemd.

Waterige producten beschikken over een zogeheten zuurgraad (pH) die kan variëren van 1 tot 14. pH7 is neutraal, lager dan pH7 is zuur en hoger dan 7 noemen we het basisch of alkalisch. De benaming pH komt van Søren Sørensen (1909) en de meest gebruikte betekenis staat voor potenz Waterstof. Natronloog 50% heeft een pH van 14 en zwavelzuur een pH van 1. Beide middelen zijn niet bedoeld om je handen mee te wassen en mogen met recht agressief dan wel gevaarlijk worden genoemd voor een aantal toepassingen.

Voor enkele euro’s kun je onder meer via bol.com, maar ook via andere bedrijven, teststrips lakmoespapier/pH 1-14 bestellen. Op bijgaande foto’s ziet u een voorbeeld. Om méér inzicht te krijgen, zou u eens enkele testjes moeten uitvoeren. Vul bijvoorbeeld eens een glas met ‘doodgewone’ huishoudammonia en houd daar een pH-strip enkele centimeters boven. Dus niet dompelen! (Zie verticale foto) Zonder de vloeistof te raken, ‘verschiet’ de pH-strip al van kleur. Aan de hand van de verkleuring kun je dus de zuurgraad herkennen.

Alleen al de damp is in dit geval voldoende om de verkleuring te realiseren. Veel mensen staan er niet bij stil, dat ze die damp bij gebruik dus ook inademen. Maar dompel het lakmoespapier ook eens in andere waterige vloeistoffen, zoals wijn, azijn, citroensap, cola, melk, urine, ovenreiniger, toiletreiniger en de zogeheten allesreinigers. Ik acht het niet uitgesloten, dat u na uw testervaringen toch iets voorzichtiger omgaat met al die middelen.

Een leverancier die zegt u een ‘neutraal’ (pH7) middel te leveren en uw lakmoesstripje verschiet bij een testje enorm van kleur, kan voor u een reden zijn om met deze leverancier geen zaken (meer) te doen. Bedenk dat diverse gevelmaterialen niet bestand zijn tegen middelen met een hoge of lage pH-waarde. Producten die neutraal worden genoemd, dus met een pH-waarde zo rond de 7, zijn het veiligst, maar leveren in de praktijk niet altijd het gewenste resultaat.

Natuurlijk is het prettig als de leverancier van de gevelmaterialen u de informatie levert, wat wel en wat niet op het door hem geleverde materiaal kan/mag worden toegepast. Eventueel aangevuld met de juiste concentratie en de maximale inwerktijd. De dagelijkse praktijk laat helaas telkens weer voorbeelden zien van onjuiste toepassingen. Toepassingen die hebben geleid tot schadeclaims en die voor de desbetreffende uitvoerders behoorlijk zuur (financieel gezien) hebben uitgepakt.

Henk Mulder

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de nieuwsbrief van Renovatieprofs en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren