​Het speelveld rond verduurzaming: bedreigend of uitdagend?

Expertartikelen | 578 keer bekeken
​Het speelveld rond verduurzaming: bedreigend of uitdagend?

Een simpele definitie van marketing is het matchen van vraag en aanbod. De aanbieder ontwikkelt een product dat aansluit bij de (latente) behoefte van de (potentiële) klant.  Als hij het goed doet, creëert hij daarbij meer klantwaarde dan andere aanbieders. Simpel is dat vaak niet en bij de verduurzaming van woningen lijkt het soms zelfs onmogelijk.  

De zoektocht naar elkaar wordt in de verduurzamingsmarkt sterk gestuurd door externe krachten die niet altijd samen werken. Meer dan gebruikelijk bepalen spelers in de omgeving het succes van de match. Het gaat hier immers niet alleen om het creëren van klantwaarde, maar allereerst en uiteindelijk om het creëren van maatschappelijke waarde. Hierbij moet de uiteindelijke ‘persoonlijke’ klantwaarde vaak nog gevonden worden.

Vinger in de pap
De overheid heeft hierbij veel touwtjes in handen: bestuurlijk op nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau en vanuit diverse beleidsterreinen. Daarnaast hebben (semi-)private spelers als financiële instellingen, branche – en belangenorganisaties een vinger in de pap. De beleidslijnen zijn daarbij niet altijd duidelijk: aan welke knoppen te draaien, welke allianties aan te gaan, hoeveel initiatief aan burger en markt te geven? Vaak gaat dit met trial en error. De inzet van bijvoorbeeld subsidieregelingen levert niet altijd het gewenste lange termijn effect, maar is af en toe wel nodig om de markt en consument de eerste stap te laten zetten. En dan is er nog de politieke kleur van de verschillende bestuurlijke lagen…

Langzamerhand wordt het speelveld minder mistig, worden belangen en krachten gebundeld en worden duidelijk spelregels vastgesteld. Denk aan de net goedgekeurde energie prestatie vergoeding. Hierdoor wordt het voor woningcorporaties en andere gebouweigenaren aantrekkelijker om te investeren in verduurzaming van het bezit en worden extra marktkansen gecreëerd. Ook worden muren tussen beleidsterreinen geslecht, zoals de koppeling van de verduurzamingsopgave  aan de transities in de zorg.

Nieuwe business modellen
De aanbodzijde laat koplopers en nieuwkomers zien die kennis delen en samenwerken in wisselende, soms ongewone coalities. Ze zijn niet bang om af en toe de neus te stoten. Dit leidt tot de ontwikkeling van nieuwe business modellen en oplossingen, onder andere op het gebied van techniek, woonconcepten en financiering en slimme platforms waar vraag en aanbod worden gekoppeld. De netwerken en projecten die voortkomen uit het programma Energiesprong spelen hierbij een belangrijke rol. Effecten hiervan zijn zichtbaar op niveau van de grote overheden: landelijk, provinciaal en grote steden.

Worsteling
Op kleinere schaal is nog regelmatig een worsteling zichtbaar, zowel bij gemeenten als aanbieders. Het gevolg: een verwarde bewoner. Wie neemt de leiding bij het vervullen van de lokale duurzame ambities en waar moet worden begonnen? Maak gebruik van wat er ‘hogerop’ al ontwikkeld en geleerd is. Vertrouw daarbij op eigen expertise, toon lef en wees flexibel.  Wacht niet af maar creëer of bouw mee aan lokale allianties. Schrik niet als die niet altijd gelijk werken of van samenstelling veranderen.  Zo is het complexe speelveld geen bedreiging meer, maar biedt het juist kansen en plezier.

Wilma Klaren - Marketing- communicatieprofessional bij De Bouwer & Partners

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de nieuwsbrief van Renovatieprofs en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren