Gevelbehandeling 9: Over inhibitors en kletskoek

Expertartikelen | 812 keer bekeken
Gevelbehandeling 9: Over inhibitors en kletskoek

Als iemand bewust niet de waarheid heeft verteld, dan mag worden aangenomen dat hij heeft gelogen. Met onze ogen nemen we waar wat er wordt geschreven over –gogen en –logen. Niet alles wat wordt geschreven, berust op waarheid. Soms is het onkunde en soms wordt er bewust gelogen. Het aanbevelen van bepaalde ‘wondersapjes’ is nog wel eens een favoriete bezigheid van zogeheten goochemologen.

Hoe ontstaan namen en weten we ook de betekenis? Zo maar een willekeurig voorbeeld: Schiermonnikoog. De naam van dit eiland is ontstaan door monniken in grijze pijen (schier is grijs) die op dat eiland werkten (oog is etymologisch hetzelfde als ei in eiland). De naam van dit fraaie eiland was dus eigenlijk Grijzemonnikeiland, in de loop der jaren dus veranderd in Schiermonnikoog. Zo kennen we duizenden woorden die eindigen op oog, –gogen en –logen, waarvan de betekenis en oorsprong niet altijd duidelijk is. In veel gevallen wordt u zelfs bedrogen Op de vraag wat een oenoloog is, wordt nog vaak geantwoord, dat we dan hebben te maken met een sullig iemand, terwijl het een wijndeskundige is. Uiteraard kan zo iemand na het nuttigen van een bepaalde hoeveelheid ‘druivensap’ wél enigszins sullig worden.

Reinigingsmiddelen
In de vorige aflevering, ‘Gevelbehandeling 8: Het verschil tussen willen en kunnen’, heb ik het al gehad over enkele verschillen tussen natronloog (natriumhydroxide) en kaliloog (kaliumhydroxide). Verschillen die bepalend kunnen zijn voor het eindresultaat. Het is opvallend hoe weinig aandacht er nog wordt besteed aan de samenstelling van reinigings- en beschermingsmiddelen. Marketingkretologie, gevuld met zogeheten containerwoorden als milieuvriendelijk en duurzaam, heeft het gewonnen van serieuze, feitelijk informatie. Ik hoorde het onlangs een goochemoloog nog zeggen: “Mijn spectaculaire middel bestaat uit water, plus een stof waarover ik niets mag zeggen, wat chloor en je kunt het op alle gevels veilig op toepassen.” De man had het dus over waterstofchloride, oftewel zoutzuur (HCl). Gevaarlijke kletskoek dus. Ook beschikte hij, volgens zeggen over nog een extreem goed middel, bestaande uit zoutzuur en ammonia. Deze combinatie levert salmiak op (grondstof voor drop, zie foto) en is dus niet geschikt als reinigingsmiddel.

Schoonmaken
Het reinigen en beschermen van gevelmaterialen vereist kennis en ervaring. Denk alleen maar eens aan het professioneel verwijderen van graffiti. Alleen goede bedoelingen zijn niet voldoende. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd; reinigen is méér dan vuil verplaatsen. Reinigen dan wel schoonmaken, of ‘kuisen’ zoals de Belgen het ook wel noemen, heeft helaas niet altijd een positieve klank. Een schoonmaker staat ten onrechte vaak onder aan de maatschappelijke ladder. Een herwaardering van dit beroep zou zeker op z’n plaats zijn. 

Inhibitor
Bepaalde toevoegingen aan chemische processen kunnen de werking positief beïnvloeden. Zo’n toevoeging kan een ‘inhibitor’ zijn. Een inhibitor of remmer mag men zien als het tegenovergestelde van een katalysator. Het is een stof die de reactiesnelheid van een chemische reactie sterk vertraagt, in tegenstelling tot een katalysator. Door de aanwezigheid van een inhibitor in een reactiemengsel zal de geïnhibeerde reactie traag verlopen. 

Zo, dat mag ingewikkeld klinken, maar onder meer via Wikipedia kunnen voor deze ‘ingewikkelde’ processen heldere verklaringen worden gevonden. Denk onder meer eens aan het reinigen van een fantastisch gevelmateriaal als geanodiseerd aluminium. De anodelaag is een dunne beschermlaag op het onderliggende materiaal en is via elektrolytische weg tijdens het productieproces aangebracht. Met specialistische reinigingsproducten die reeds in het verleden voor de vliegtuigindustrie werden ontwikkeld en waaraan een inhibitor is toegevoegd, kunnen op geanodiseerd aluminium fantastische resultaten worden behaald, zonder de ondergrond te beschadigen.

Temperatuur
Ook de temperatuur speelt in veel gevallen een belangrijke rol bij de reiniging van gevelmaterialen. Doorgaans mag men ervan uitgaan, dat een hogere werktemperatuur het reinigingsproces versnelt. Reinigen is uiteindelijk een chemisch proces, waarbij we de hechting van de vervuiling met de ondergrond willen verbreken en vervolgens afspoelbaar willen maken. Reinigen bij 10 °C kan in bepaalde gevallen wel tweemaal zo veel tijd kosten als bij 20 °C.

Meer oog hebben
In de huidige wereld van –gogen, -logen en goochemologen moeten we meer oog hebben voor de werkelijke betekenis, kwaliteit en waarde van mensen, materialen en producten. Het is belangrijk om onderscheid te kunnen maken tussen ‘kunst en kitsch’. Met voldoende kennis, vakmanschap en de juiste middelen en materialen zullen de resultaten zienderogen stijgen en schadegevallen worden voorkomen.

Henk Mulder

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de nieuwsbrief van Renovatieprofs en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • Jurg Schlieker
    27.10.2016 - 10:15 uur | Jurg Schlieker

    Goede morgen Henk, Dank voor je interessante en eerlijke artikel, waarmee ik het eens ben. Veel "technische" collega's tuimelen er in met dit soort zaken en moeten worden gewaarschuwd. Met 50 jaar ervaring in Nieuwbouw en Instandhouding (Onderhoud en Vervangings Investeringen), ben ik er ook achter gekomen dat er 2 soorten "technici" rondlopen: A) Categorie C (staat voor Competent) en S (staat voor Sufferds). Deze laatste zijn lieden die prutswerk uitvoeren, zoals in jouw artikel. Waar zijn ze nog, de goede C mensen, met goed inzicht en gezond (boeren-) verstand?