​De noodzaak van goede en gezonde mechanische ventilatie in de renovatie

Expertartikelen | 2049 keer bekeken
​De noodzaak van goede en gezonde mechanische ventilatie in de renovatie

In 2014 bracht Neprom een brochure uit over balansventilatie en als natuurlijk vervolg hier op kwam aansluitend een brochure over mechanische ventilatie in december 2015. Op 3 december werd door Neprom een webinar georganiseerd met als thema: Goed en Gezond Mechanisch Ventileren en ik was erbij.

In het voortraject heeft een expertgroep, bestaande uit partijen als ISSO, Neprom, Nieman, BBA Binnenmilieu BV, diverse ventilatiefabrikanten, VACPunt Wonen, SBRCURnet, Vereniging Eigen Huis en Woonbond, hard gewerkt om een document af te leveren waarmee de volledige bouwkolom kan werken om er zorg voor te dragen dat systemen die worden toegepast wél goed werken.

Dezelfde taal
Vanuit de praktijk is gebleken dat zowel in de nieuwbouw, maar veelal ook in de renovatie, ventilatiesystemen niet voldoen aan hetgeen we zouden mogen verwachten. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat aannemers, installateurs en de eindgebruikers niet allemaal dezelfde taal gebruiken, met als gevolg dat toevoer, doorvoer en afvoer niet op elkaar afgestemd zijn. We zien in de praktijk teveel dat tussen ontwerp en uitvoering miscommunicatie ontstaat en dat de eindgebruiker uiteindelijk comfortverlies heeft en een slecht binnenklimaat. Dit is volgens mij niet nodig als alle betrokken partijen bereid zijn om beter samen te werken.

Mechanische ventilatie binnen de renovatie is vaak makkelijk toe te passen, zowel bij kleinere verbouwingen alsmede bij grotere renovaties, zoals bijvoorbeeld Nul-op-de-meter-woningen. Binnen het systeem kan de eindgebruiker de toevoerlucht van buiten perfect sturen aan de hand van vraagsturing. Je ventileert dan waar het nodig is en met de juiste hoeveelheden. Vanuit allerlei onderzoeken (voorbeelden zijn te vinden op de website van BBA Binnenmilieu) is gebleken dat veel gebruikers het prettig vinden als ze verse lucht rechtstreeks van buiten naar binnen kunnen laten komen.

Lees ook: 5 minuten met Richard Geraerts

Essentieel voor een goed werkend mechanisch ventilatiesysteem is dat er meer aandacht aan gegeven zal moeten worden binnen het ontwerp van de systemen. In renovatie is men natuurlijk vaak gebonden aan de bestaande situatie, maar te vaak zien we dat er gekozen wordt voor de eenvoudigste en dus tevens goedkoopste oplossing. Dit wil echter niet zeggen dat hierdoor het binnenklimaat in alle ruimtes goed zal zijn.

Raampje open
Een heel grote rol speelt de eindgebruiker zelf binnen de werking van het mechanische ventilatiesysteem. Als het systeem te veel geluid maakt trekt men simpelweg de stekker uit het stopcontact waardoor het volledige systeem wordt uitgeschakeld. Verder zien we ook dat bewoners niet altijd raad weten met de juiste omgang van dergelijke systemen, omdat ze van oudsher gewend zijn om een raam open te zetten of het rooster dicht zetten als het kouder wordt. De ontwikkelingen binnen de volledige ventilatiebranche zijn echter al zo ver dat er systemen kunnen worden toegepast die zowel de toevoer als de afvoer kunnen regelen, los van het gebruikerspatroon van de eindgebruiker. Uiteraard kan deze eindgebruiker altijd zelf zaken overrulen zodat hij baas blijft in zijn eigen woning over het systeem.

Lees ook: Ventilatie in de renovatie móet meer aandacht krijgen

Ventilatie in de renovatie móet meer aandacht krijgen, zoals ik al eerder betoogde. Dat betekent dat opdrachtgevers meer bewust zouden moeten zijn van de positieve gevolgen van een goed binnenklimaat en dus meer geld zouden moeten investeren in dergelijke systemen. Nu wordt een systeem vaak gekozen op basis van epc-verlaging in relatie tot kosten, maar vaak ligt hier dan alleen de aandacht op de woonkamer, terwijl de slaapkamers net zo belangrijk zijn.

Ik ben verheugd met het initiatief vanuit Neprom om dit onderwerp onder de aandacht te krijgen binnen de renovatiemarkt en kan alleen maar bevestigen dat na het webinar van 3 december er veel reacties uit de gehele bouwkolom zijn gekomen. Laten we er met zijn allen hard aan werken dat iedere renovatie straks een goed binnenklimaat oplevert voor de gebruiker.

Richard Geraerts - Duco Ventilation & Sun Control en voorzitter van Natuvent

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de nieuwsbrief van Renovatieprofs en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (6)

Reageren
 • Arthur Rep
  21.12.2015 - 15:39 uur | Arthur Rep

  Een uitstekende oplossing voor vraaggestuurde ventilatie is het toepassen van een klimaatmonitor die vluchtige organische stoffen meet (VOS of VOC).
  Voor meer informatie: [link verwijderd]

 • Henk Faber
  17.12.2015 - 23:29 uur | Henk Faber

  voor de nabije toekomst verwacht ik dat we versneld toegaan naar ventilatie strategieën waarbij ruimtes individueel naar behoefte, bv. op basis van CO2-concentratie worden geventileerd, of wellicht beter gekwalificeerd, voldoende worden gespoeld. De recente studies en praktijktesten laten zien dat het met de thans gebruikelijke ventilatiesystemen feitelijk stelselmatig niet of slechts moeizaam lukt om een enigszins acceptabel gezond binnenklimaat te genereren en dat gedurende de totale verblijftijd ook te handhaven. In de Nederlandse slaapkamer, met de ouderslaapkamer voorop, is het variërend van slecht tot zeer slecht gesteld; de schrikbarende conclusie van Bureau Nieman cs. De centrale, meer collectieve systemen hebben er binnen de huidige systeemopzet moeite mee om de bewoner/gebruiker qua benodigd debiet op diens marteltocht door de woning te volgen en passend te beluchten.
  Voor gevelconvectoren waarin naar believen alle functies van filtering, verwarmen, koelen, maar vooral naar behoefte o.b.v. CO2-concentratie te ventileren lijkt er in de nabije toekomst een schone taak en dito markt weggelegd

 • Harry Teulings
  17.12.2015 - 12:06 uur | Harry Teulings

  Als men geinteresseerd is in decentrale ventilatieystemen die de Duitse marktleider in de Beneluxlanden bij nieuwbouw en renovatieprojekten oepast dan kan men zich informeren bij het IcDuBo te Rotterdam. U kunt daar kennisnemen van decentrale ventilatie-systemen wtw of niet wtw die daar vraaggestuurd in werking staan bij een zeer laag energieverbruik voor een comfortabel duurzaam klimaat in de woon- en werkruimten ook als deze zich geheel onder maaiveld bevinden zonder aansluiting op de buitenlucht via ramen of anderszins.

 • Jaap van den Bosch
  17.12.2015 - 09:56 uur | Jaap van den Bosch

  Een reactie op het schrijven van Theo Bouwman; Met het advies van raampje open en mechanisch ventileren los je waarschijnlijk het ventilatieprobleem wel op als je het goed doet, maar voldoe je dan ook aan de eisen (BB) en redelijke wensen van inbraakwerendheid en het beperken van geluid van buiten?
  Ventilatie is belangrijk, ja dat is zo, maar er is meer aan de orde als alleen ventileren.

 • Jerom van Beuzekom
  17.12.2015 - 09:48 uur | Jerom van Beuzekom

  Mee eens Richard. Als reactie op Theo Bouwman;
  De decentrale systemen met warmteterugwinning in Duitsland hebben beperkte capaciteit. Omdat het apparaat anders teveel lawaai maakt.
  Er is ook een Nederlands initiatief, de fresh-r ; zie [link verwijderd]. Bij 30dB(A) ventileert dit systeem 80 m3/hr, het krachtigste decentrale systeem met warmteterugwinning op de markt.

 • Theo Bouwman
  17.12.2015 - 08:53 uur | Theo Bouwman

  Hierbij graag nog een aanvulling op het artikel. Ik denk dat van uit de branche mensen bewust dienen te worden gemaakt van de werking van ventilatie systemen. Het raampje openen lijkt dat gevoelsmatig een goede optie; werkelijk is het maar een beperkte manier van ventileren en is maar een lage ventilatievoud=snelheid van luchtverversing te realiseren. Raampje open met een mechnische ventilatie is dan misschien een betere optie. ZO zou je de uitvoering van een mechnische ventilatie kunnen koppelen aan het openen van een draai-kiep raam of ander bovenlicht, ook hier veelal Duitse, naar binnen draaiende raamkozijnen.
  Daarnaast is de overweging om een decentraal ventilatiesysteem aan de leggen met warmteterugwinning. Dit zijn wederom veelal Duitse systemen, waarbij er verder GEEN kanalen worden aangelegd. Wel diend goed nagedacht te worden over plaatsing en de besturing. Deze systemen draaien op een laagtoerige motor en zijn vrijwel geluidsloos.

  Theo Bouwman
  specialist in ecologisch bouwen en duurzame energiesystemen
  [link verwijderd]