​Circulair denken én doen

Expertartikelen | 693 keer bekeken
​Circulair denken én doen

Heeft u nog goede voornemens? Naast het traditionele stoppen met roken en minder eten staat ongetwijfeld bij een deel van de bouwprofessionals het goede voornemen om duurzamer te denken en doen op de agenda voor 2017.

Maar hoe doe je dat dan, zo’n voornemen om zetten in daden? Een mooi moment zo aan het begin van het jaar om terug te blikken en vooruit te kijken. Ik zal aftrappen;

De ozonlaag
Mijn professionele carrière is gestart zo rond 2000, nog studerend op de TU Delft, toen in een florerende arbeidsmarkt al ingelijfd als architect bij het grote Haskoning (nu inmiddels RoyalhaskoningDHV). Van het woord duurzaamheid had men nog nauwelijks gehoord, en was een beetje geitewollensokkenmaterie, iets met schapenwol en leem enzo. Het was wel de tijd van de ozonlaag die rap verdween (Hoe is het daar mee trouwens?). De kentering kwam voor mijzelf toen we een leuke grote opdracht voor een ROC binnenhaalden en men vanuit de directie vond dat, als je duurzaam onderwijs wilde geven, dit ook naar het gebouw vertaald moest worden. Dit was eigenlijk voor mij de eerste professionele toepassing van duurzaamheidsmaatregelen bij vastgoed. Dit richtte zich in eerste instantie vooral op energetische maatregelen, die later ook vanuit de overheid meer gestimuleerd werden (MIA/VAMIL).

Cradle to Cradle
In 2011 kwam VPRO’s Tegenlicht met de documentaire over Cradle to Cradle. Hierin werd de materiaalcomponent veel meer belicht, het doel was om kringlopen te sluiten om zo onze kostbare grondstoffen niet uit te putten. Een mooi concept wat ook door diverse partijen uit de bouw is opgepakt en ook heeft geleid tot diverse Cradle to Cradle gebouwen.

Mijn eigen visie was inmiddels verbreed tot het realiseren van een gezonde en comfortabele leefomgeving met een focus op licht, lucht, gezond materiaalgebruik en groen in de gebouwde omgeving.

Cradle to Cradle kreeg weer navolging van Circulaire economie, door de Ellen Mc Arthur foundation, waarbij niet alleen gekeken werd naar de daadwerkelijke materiaalcomponenten en hoe je de kringlopen kunt sluiten, maar vooral ook naar de economische kant en de bijbehorende businessmodellen. Het bekende struikelblok bij vele duurzame ambities; wie gaat dat betalen, hoe betaalt het zich terug en hoe lang duurt het totdat het rendeert?

Inmiddels is het zo’n 17 jaar later. Ik ben niet meer werkzaam bij een groot multidisciplinair ingenieursbureau, maar als architect-directeur bij een mooi en innovatief architectenbureau maak ik de balans op. Energetisch hebben we onze projecten goed voor elkaar: bijna alle projecten die wij doen hebben een hoge ambitie op het gebeid van energie of zijn energieneutraal. Onze opdrachtgevers zien hier ook de meerwaarde van. Gezonde en comfortabele gebouwen maken we, dat is geen discussie. Daarnaast ontwerpen we extra kwaliteit door groene buitenruimte aan gebouwen toe te voegen en indien mogelijk publieke ruimte in de stad.

Onduidelijkheid over materialen
Ik merk dat er nog winst te behalen valt op het gebied van materialen en dat we niet zo veel verder komen dan reversibel bouwen (industrieel, flexibel, demontabel) en rekening houden met onderhoud en exploitatie. Ook in de markt bestaat daar nog veel onduidelijkheid over. Hoe zit het nu met dat materiaalpaspoort? Er is een milieudatabase waar veel materialen in staan, maar veel ook niet. Het gevoel beklijft mij dat ook niet alles klopt.

Green Deal Cirkelstad
Om daar een stap in te kunnen maken willen we niet alleen denken over gezonde en circulaire materialen, maar het ook doen!

Op vrijdag 2 december 2016 hebben we samen met acht partners de Green Deal Cirkelstad Den Haag ondertekend. Hierin zeggen wij toe om concrete projecten uit te gaan voeren op het gebied van circulair bouwen. Het doel van Cirkelstad is uiteindelijk: steden zonder afval. Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. De materialen worden weer toegepast in nieuwe producten met een gelijkwaardige toepassing.

Voor komend jaar staande eerste twee Haagse projecten van ons op de rit om binnen Cirkelstad uitgewerkt te worden. Door deze projecten samen met deze partners uit te werken en specifieke vragen of knelpunten te ventileren kunnen we tot concrete oplossingen komen in de stad. Die brengen ons weer een stap bij ons doel: het ontwerpen van circulaire gebouwen, een circulaire architectuur.

Dennis Hauer

Afbeelding: Circulair kantoor Keypro in Groningen
Lees ook: 10 tips voor circulair slopen en bouwen

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de nieuwsbrief van Renovatieprofs en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren