Begrijpen is beter dan onthouden

Columns | 518 keer bekeken
Begrijpen is beter dan onthouden

Nederland telt momenteel ongeveer 125.000 Verenigingen van Eigenaars. Er wordt in de praktijk gesproken over eigenaars en eigenaren. In het taalgebruik zullen we dat dus ook tegenkomen. Er wordt wel eens de vraag gesteld of een VvE verplicht is. Als een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten dan is er sprake van een VvE. Of u dat nu leuk vindt of niet. En daar bent u dan dus automatisch lid van. Hierop zijn geen uitzonderingen.

Voor meer informatie kunt u onder meer terecht bij Stichting VvE Belang en Nederlandvve.nl. Nu laat ik de organisatiestructuur, inclusief rechten en plichten, graag over aan mensen die daar beter in thuis

zijn. Het gaat mij meer over de staat waarin het appartementencomplex verkeert. Over de uiteenlopende wijze waarop over beheer en onderhoud wordt gedacht door veel appartementseigenaars.

Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten voor appartementseigenaars waar wordt gesproken over beheer en onderhoud, kom ik regelmatig de meest verrassende visies tegen. Het bestuur van een VvE bestaat meestal niet uit mensen die beschikken over de kennis die noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of de desbetreffende geveldelen dan wel –materialen op de juiste wijze worden onderhouden en beschermd. Ook ontbreekt het nog wel eens aan bouwkundig inzicht.

In de medische wereld vinden we het vanzelfsprekend als de desbetreffende specialisten beschikken over specifieke kennis met betrekking tot hun eigen vakgebied. Een oogarts is een arts en een gynaecoloog is ook een arts. Hun ‘werkgebied’ ligt nauwelijks een meter uit elkaar, maar toch bestaat er een wereld van verschil als het gaat om de benodigde kennis.

Bij de door mij bezochte voorlichtingsbijenkomsten hoor ik vaak, dat men een bouwkundige het complex heeft laten beoordelen. Maar het is wel belangrijk dat de beoordelaar over de benodigde kennis beschikt als we het hebben over de toegepaste gevelmaterialen en de wijze waarop deze materialen moeten worden onderhouden en beschermd.

Er wordt veel gesproken over duurzaamheid en isolatiewaarde, maar de noodzakelijke en vooral begrijpelijke informatie dan wel onderbouwing laat nog wel eens te wensen over. Anders gezegd, vaak worden eigenaars/bewoners geconfronteerd met termen waar ze nauwelijks iets van begrijpen. Onlangs probeerde een oncoloog mij iets uit te leggen over de ziekte van een familielid. De wetenschappelijke terminologie die hij gebruikte, ketste als het ware van mijn trommelvliezen af.

Later in het gesprek kregen we het over mijn beroep. Hij vroeg mij naar een verklaring van de uitbloeiingen op zijn nieuwe bungalow. Het was wel een beetje gemeen van mij, maar ik begon bewust over een onjuist carbonatatieproces. Al snel liet hij weten er niets van te begrijpen, waarop ik hem liet weten dat ik datzelfde gevoel had bij zijn wetenschappelijke, oncologische verklaring. Na een aangepaste ‘herstart’ verliep onze conversatie vlekkeloos.

Het moet nog maar eens worden gezegd; volgens de helaas overleden Nederlandse dichter Driek van Wissen is de taal het voertuig van de geest. Maar dan is het wel noodzakelijk dat de desbetreffende partijen in hetzelfde voertuig zitten. We kunnen het ook anders zeggen: een goede relatie bestaat bij de gratie van goede communicatie.

Het is, zeker voor appartementseigenaren, van het grootste belang, dat periodiek een gedegen onderzoek wordt uitgevoerd door een adviseur/specialist die alle facetten van het bouwwerk weet te beoordelen. Zowel cosmetisch als fysiek. Vervolgens is het van het grootste belang dat hij (zij) dat op een begrijpelijke wijze aan de betrokkenen weet over te brengen. Zij hebben er recht op over deze kennis te beschikken; ze betalen uiteindelijk voor een professionele uitvoering. En daar behoort ook een begrijpelijke tekst en uitleg bij.

In de nabije toekomst zal ik ingaan op een aantal praktijkvoorbeelden. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de kwaliteit, of juist het ontbreken ervan, van spouwankers. Zeker als we het hebben over bouwwerken van pakweg 25 jaar oud en ouder. Een eenvoudig onderzoek, uitgevoerd met behulp van een endoscoop (en uiteraard door een specialist), laat in veel gevallen zien, dat de gewenste en noodzakelijke kwaliteit door corrosie behoorlijk is afgenomen of zelfs geheel ontbreekt.

In de afgelopen jaren heb ik diverse schadegevallen bezocht die waren ontstaan na een heftige storm. Zeker bij appartementencomplexen van enkele etages hoog. (Ik spreek bij voorkeur over etages en niet over verdiepingen, want die zitten volgens mij onder de grond.) De foto’s tonen enkele gevallen van stormschade.

Vorig jaar sprak ik met de heer L.J.A.R. (Loek) van der Klugt, gepensioneerd medewerker van TNO. Een man die beschikt over een fenomenale kennis als het gaat over, onder meer, keramische bouwmaterialen en alles wat te maken heeft met de verbinding van deze materalen. Een gedenkwaardige uitspraak van hem: “Als bouwkundigen meer verstand zouden hebben van bouwmaterialen, zou er niet zoveel fout gaan”.

 

Uitgaande van de ‘kop’ van dit artikel hebben we binnen de mogelijkheden van RenovatieProfs een prachtige mogelijkheid om hier met z’n, allen op een begrijpelijke wijze, voortdurend aan te werken.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de nieuwsbrief van Renovatieprofs en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren