​Asbestdaken met hagelschade: wat te doen?

Expertartikelen | 2258 keer bekeken
​Asbestdaken met hagelschade: wat te doen?

De afgelopen weken is met name het zuiden van ons land getroffen door zware regenval. Daar kwam op 23 juni een hagelstorm bij met hagelstenen zo groot als tennisballen. De schade die daarmee werd aangericht is enorm. Hoe wordt dit aangepakt door de overheid en het bedrijfsleven?

Iedereen heeft de beelden wel gezien op het journaal of in de krant. Zwaar beschadigde huizen en auto’s, kassen die volledig zijn verwoest, daken waar veel dakpannen zijn verdwenen en daken met asbesthoudende golfplaten waar gaten in zijn gevallen. Wanneer je niet beter weet, zou je denken dat het hier een oorlogsgebied betreft. 

Asbest
In Luyksgestel, Someren en Bergeijk werd al snel aangegeven dat de bewoners zelf kleine stukken asbest mogen opruimen en verzamelen in plastic zakken. De gemeenten geven voor de echte sanering van de asbestdaken een verklaring van geen bezwaar af, waarmee een erkend saneringsbedrijf direct aan het werk kan. Met deze versnelde procedure kan het asbest ook snel worden verwijderd.

De gemeente Asten riep bewoners met schade aan de asbestdaken op contact op te nemen met de gemeente voor een versnelde procedure om het asbest te saneren.

ZLTO kwam op 27 juni met een ‘handreiking asbestdaken verwijdering en dakrenovatie bij hagelcalamiteit’, waarin alle mogelijkheden duidelijk worden uitgelegd.

De provincie Limburg wil eigenaren van asbestdaken die beschadigd zijn tijdens het noodweer een lening verstrekken met een lage rente. Met dat geld kunnen zij hun beschadigde asbestdak vervangen en duurzaam maken door het te voorzien van zonnepanelen. 

Reactie Inspectie SZW
Op 1 juli reageerde de Inspectie SZW met een persbericht waarin werd opgeroepen om vooral niet zelf aan de slag te gaan met het vervangen van het asbest in verband met de geldende wet- en regelgeving. In het bericht werd verwezen naar de huidige subsidiemogelijkheden. De subsidie voor het verwijderen van een asbestdak wordt echter pas verstrekt nadat het dak is vervangen en de subsidie voor het aanbrengen van zonnepanelen op een nieuw dak is bijna overal uitgeput. Daarmee is een gedupeerde dus niet direct geholpen.

Ongewoon voorval
De storm die zich heeft voltrokken in zuidoost Nederland kan worden gezien als een ‘ongewoon voorval’ en valt daarmee onder Hoofdstuk 17 van de Wet Milieubeheer: Maatregelen in bijzondere omstandigheden. Daarmee zijn bijzondere maatregelen mogelijk om de milieuschade die kan ontstaan zoveel mogelijk te beperken. Het bevoegd gezag kan dan bestuursdwang toepassen wanneer een ondernemer niet in staat is om de schade te beperken, bijvoorbeeld wanneer het aan financiële middelen ontbreekt.

Dat is bij schade van deze omvang niet zo verwonderlijk. Het bevoegd gezag neemt in dat geval het herstellen van de schade voor haar rekening en in een later stadium wordt gekeken hoe een en ander verder wordt afgewikkeld.   

Verzekeringsvoorwaarden
Aan alle kanten wordt gekeken hoe men de gedupeerden kan helpen, waarbij onder andere verzekeringsvoorwaarden tijdelijk worden aangepast en banken hun cliënten tegemoet komen bij de aflossing van hun hypotheek.

Op 5 juli is in Den Haag een ‘ramppetitie’ aangeboden aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van het bezoek van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aan het getroffen gebied. Tijdens dat bezoek op 29 juni gaf hij aan dat er geen sprake is van een nationale ramp en dat de schade verzekerbaar zou zijn, waardoor geen geld beschikbaar wordt gesteld vanuit de overheid. Lang niet alle schade wordt echter gedekt door de verzekeringsmaatschappijen en daardoor dreigt zich een andere ramp te voltrekken in het getroffen gebied.

Door het aanbieden van de ‘ramppetitie’ hoopt men dat ook in Den Haag duidelijk wordt dat het hier gaat om een nationale ramp. Daarmee treedt dan de Wet tegemoetkoming schade (Wts) in werking en kunnen gedupeerden financiële steun ontvangen van de overheid.

Daarna is het aan de overheid om met de verzekeraars aan tafel te gaan en te kijken hoe men de schade kan verhalen.

Ingeborg Kriegsman

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de nieuwsbrief van Renovatieprofs en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren